Online Dictionary

försäkringars Explained

försäkringars at English (WD) Of Explained:

==Swedish==

Noun

Inter: head » sv|noun form
  • Inter: sv-noun-form-indef-gen-pl » försäkran
    1. Inter: sv-noun-form-indef-gen-pl » försäkring


    Translation: mg » försäkringars
    Translation: sv » försäkringars