Online Dictionary

gandamalaka Explained

gandamalaka at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

gaNDamAlaka

3[ gaNDa-mAlaka ] m. ( = [ °la ] ) inflammation of the glands of the
neck cf. Hcat. i , 5 , 374

---> ( [ ikA ] ) , f. Mimosa pudica cf. L.

===============================================================================