Online Dictionary

gesellschaften Explained

gesellschaften at English irregular forms Of Explained:

pl. of {gesellschaft}

gesellschaften at German => English Of Explained:

companionships, societies

gesellschaften at German => English Of Explained:

companies (W)

gesellschaften at German => English Of Explained:

companionships, societies

Gesellschaften at German => English Of Explained:

Gesellschaften [gəzɛlʃaftən]npl
companionships, societies

gesellschaften at English => English (WordNet) Of Explained:

gesellschaften
See {gesellschaft}

Gesellschaften at English (WD) Of Explained:

==German==

Noun

Gesellschaften
 • Inter: plural of » Gesellschaft|lang=de

 • Translation: de » Gesellschaften
  Translation: fr » Gesellschaften
  Translation: ku » Gesellschaften
  Translation: hu » Gesellschaften
  Translation: mg » Gesellschaften
  Category: nah:Gesellschaften -