Online Dictionary

innebärande Explained

innebärande at English (WD) Of Explained:

==Swedish==

Verb

Inter: head » sv|verb form
  • Inter: sv-verb-form-prepart » innebära

  • Translation: sv » innebärande