Online Dictionary

kramande Explained

kramande at Swedish => english Of Explained:

squeezing

kramande at English (WD) Of Explained:

==Swedish==

Verb

Inter: head » sv|verb form
 • Inter: sv-verb-form-prepart » krama

 • Translation: el » kramande
  Translation: sv » kramande

  krämande at English (WD) Of Explained:

  ==Swedish==

  Verb

  Inter: head » sv|verb form
 • Inter: sv-verb-form-prepart » kräma

 • Translation: sv » krämande