Online Dictionary

kreskiginton Explained

kreskiginton at English (WD) Of Explained:

==Esperanto==

Noun

kreskiginton
  • Inter: eo-form of » kreskig|inton
  • kreskiĝinton at English (WD) Of Explained:

    ==Esperanto==

    Noun

    Inter: head » eo
  • Inter: eo-form of » kreskiĝ|inton